Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Röviden az Ajándékvarázslóról

Röviden az Ajándékvarázslóról
Szerkesztő

Határidős ajándékozási kényszer alatt álló emberek tömegének kínál értékelhető, kényelmi megoldást az Ajándékvarázsló, a Nuvu Kft. által kifejlesztett szoftver, mely a www.ajandekvarazslo.hu weboldal alatt üzemel.

 

Több éves K+F projekt keretében került kialakításra az algoritmus. Az Ajándékvarázsló alapötlete létrehozott egy keretrendszert, melynek lényege, hogy különféle témavarázslók összegyűjtik adott témában az adatmorzsákat, azokat egységes szerkezetbe rendezik, majd a látogatóknak releváns ötletként választásra felkínálják.

 

Az Ajándékvarázsló abban segít, hogy az ügyfelek releváns ajándékötleteket kapjanak, így személyre szabott ajándékot adhassanak szeretteiknek, barátaiknak.

{gallery}

TUDOMÁNY AZ AJÁNDÉKVARÁZSLÓ MÖGÖTT

 

Az MVP (Minimal Valuable Product), vagyis a minimálisan értékelhető termék fejlesztése két évig tartott. Ez alatt az idő alatt tudományos módszereket alkalmaztak a program tervezői és a kódolók, akik végül használható alkalmazássá formálták a főleg statisztikai alapokból kinyert összefüggéseket.

 

A program működésének egyedisége a téma újszerű megközelítésből fakad, amely olyan tudományágakat is használ a végeredmény felmutatására, mint a topológia, a halmazelmélet és a Big Data elemzések.

 

Közérthető formában, és anélkül, hogy a kidolgozott függvények közzétételre kerülnének, az egyedülálló szoftver az alábbi folyamaton keresztül dolgozza fel az egyes ajándékajánlásokat.

 

Az ajánlórendszer kialakításánál az alábbi feltételek kerültek felállításra:

 1. a használt módszer, függvények támaszkodjanak létező statisztikai adatokra,

 2. releváns, magyarázható találatot adjon (az MVP kezdeti időszakában is),

 3. minél szélesebb felhasználói kört tudjon kiszolgálni, vagyis ne legyen sablonszerű, uniformizált,

 4. öntanuló legyen,

 5. a felkínált választási preferenciák bármilyen választási sorrendjére kell találatot adnia,

NEM lehet 0db találat az eredménylistában.

 

 

 

Az Ajándékvarázsló - motor megalkotásának lépései:

 

 1. Statisztikai adatok (Big Data adatok), és a Preferenciahalmazok

 

Számos ajándékozással kapcsolatos statisztikai felmérés adataiból és a nagy social network cégek által biztosított – a legfőbb érdeklődési köröket tartalmazó - adatokból létrehozták az ún. preferenciahalmazokat.

Ezek a halmazok alkották meg a szoftver bemeneti értékeit. Sok szűrés után öt különálló halmazkritérium alakult ki, melyek a következők:

 

 • Kinek keresünk ajándékot?

 • Milyen alkalomra?

 • Milyen érdeklődési körű személynek?

 • Milyen életkorú személynek?

 • Mi a neme az ajándékozottnak?

 

A fenti kérdések triviálisak, vagy akár magától értetődőek is lehetnének, de mégsem azok.

Az eddigi programok közül, melyek ugyanezen kérdéskört szerették volna megoldani, egyik sem tartalmazta pl. az egyik legfontosabb elemét a választásnak, az „Érdeklődési kört”, valamint kivétel nélkül egyik sem tudta feloldani azt a problémát, hogy ne lehessen beállítani olyan preferencia-összefüggést, melyre a szoftver ne adna 0 db találatot.

 

Halmazelemek kiválasztása

A preferenciahalmaz kritériumok megalkotása után a kritériumnak megfelelő halmazelemek kiválasztására került sor. Ennél a lépésnél még nagyobb jelentősége volt a bemeneti statisztikai adatoknak. Mivel rengeteg halmazelem felelt meg a kritériumnak, ezért a lehetséges elemek prioritási indexszel lettek ellátva, és végül az érintett halmazba csak egy bizonyos érték fölötti indexszel rendelkező elemek kerültek be.

 

Így pl. a „Kinek keresel ajándékot?” kritérium halmazába csak 8 elem került az eredetileg, statisztikából fakadó közel száz lehetőségből. Természetesen bizonyos elemek csoportosítására is szükség volt.

 

 1. Halmazmetszetek kialakításának folyamata

 

A preferencia útvonal

Azokat a halmazmetszeteket, amelyeknek minden preferenciahalmazból legalább egy eleme van (tehát min. 5) hívják „preferencia-útvonalaknak”.

 

A preferencia-útvonalak, - az 5 preferenciahalmaz egy-egy speciális és teljesen egyedi metszete - közvetlenül kapcsolódnak magához az ajánlott ajándékhoz. Az hogy melyik ajándékhoz melyik preferencia-útvonal kapcsolódik, a folyamat legbonyolultabb része.

 

Az ajándékok (termékek vagy szolgáltatások) szintén statisztikai elemzések eredményeiből kapnak úgynevezett címkéket, melyek szigorúan kötötten, csak a preferenciahalmazok elemeiből származhatnak. A címkék halmazából szintén felépíthetőek a preferencia-útvonalak. Azt, hogy mely ajándék milyen preferencia-útvonalakat kap meg, egy úgynevezett topológiai szoftver határozza meg.

 

A lehetséges preferencia-útvonalakból úgynevezett virtuális alakzatokat, különféle topológiailag értelmezhető formákat képeznek.

 

A preferenciahalmazokból kimetszett útvonalakból és a termékek címkéiből felállított útvonalakból is leképzésre kerülnek a virtuális formák, majd egy összehasonlító szoftver segítségével hozzárendeléseket végeznek, melynek egyik alapkritériuma, hogy a képzetes formáknak nem kell hagyományos értelemben, - geometriailag - 100%-osan egybevágóknak lenniük. Ezt egy úgynevezett treshold (megengedett eltérés mértéke) érték megadásával érik el. Ezzel a módszerrel biztosítják az emberi gondolkodások közötti különbségek szimulálását, és kerülik el az uniformizált, sablonos működést.

 

Miután a kiindulási pontból (kérdések felől indulva) megtett útvonalak és a célból (ajándékoktól visszafelé) a kérdések felé vezető útvonalak találkozásait teljesen konzisztenssé tették, elkészült az Ajándékvarázsló.

 

A rendszer természetesen csak olyan preferencia-útvonalat kínál fel, amely kapcsolható valamelyik ajándékhoz. Ez a visszaható módszer biztosítja a „No Zero” találatot.

 

INTERNETES VÁSÁRLÁSI ÉS AJÁNDÉKOZÁSI SZOKÁSOK A 35-55 ÉVESEK KÖRÉBEN

 

Kutatás összefoglaló

 

A KutatóCentrum 2016. októberben és novemberben zajló online kutatásának keretében vizsgálta a 35-55 éves internetező lakosság körében az ajándékozási szokásaikat. A kérdésekre 500 válasz érkezett, a minta nem, korcsoport és régió tekintetében reprezentálja a hazai 35-55 éveseket.

 

A kutatás célja, hogy képet alkosson a vizsgált korosztály ajándékozási és ajándékkeresési szokásairól; főképp az ajándék kiválasztására fordított időről és az interneten történő ötletelésről, vásárlásról.

 

Az ajándékozásról általánosságban

Születésnap (95%), karácsony (89%) és névnap (77%) alkalmából a kutatásban résztvevő 35-55 évesek döntő többségét lepi meg családtagja vagy barátja, más ünnepekre tíz válaszadóból kevesebb, mint négy kap ajándékot. A nők nagyobb arányban kapnak ajándékokat, mint a férfiak. A válaszadók kétharmadával (68%) fordult már elő, hogy olyan ajándékkal lepték meg, melynek nem tudta hasznát venni - a nők körében nagyobb arányban vannak olyanok, akik férfiaktól kapták „haszontalan” ajándékukat.

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a 35-55 évesek gyakrabban vásárolnak ajándékokat, mint ahányszor kapnak. A válaszadók több mint fele szokott szeretteinek ajándékot vásárolni születésnap (96%), karácsony (94), névnap (84%), Mikulás (63%), anyák/apák napja (60%) vagy ballagás (53%) alkalmából. A neves alkalmak többségére igaz, hogy a nők körében nagyobb arányban találunk ajándékozó kedvűt, mint a férfiak közt, kivételt csupán a nőnap képez, ez alkalomból a férfiak kétharmada (66%) vásárol ajándékot.

 

A válaszadók ötöde (22%) akár néhány hetet-hónapot is rászán egy jó ajándék felkutatására, közel minden második megkérdezett (48%) azonban néhány nap alatt megtalálja a megfelelő meglepetést. Nem meglepő módon a férfiak kevesebb időt áldoznak az ötletelésre: tíz férfiból négy (39% vs. 29%) nem áldoz néhány óránál többet egy ajándék kiválasztására, míg a nők harmada (33% vs. 22%) legalább hetekig gondolkodik, mire megtalálja „az igazit”.

 

Az ajándékok kiválasztása kapcsán megkérdezettek közül szinte mindenki (89%) találkozott már ezzel a problémával, több mint harmaduknak (39%) gyakorta vagy mindig gondot okoz az ideális ajándék megtalálása.

A 35-55 éves internetező lakosság döntő többsége (87%) igénybe szokta venni a net nyújtotta lehetőségeket, amikor ajándékötlet után kutat, közülük tízből heten (73%) válaszolták azt, hogy gyakran vagy mindig segítségül hívják az internetet ilyen esetben. A világhálón ajándék után fürkésző megkérdezettek leginkább ötletgyűjtésre (85%) használják a webet, azonban többségük vásárolni (67%) vagy boltot keresni (62%) is szokott elektronikusan. A nők körében az átlagnál nagyobb arányban találunk olyanokat, akik ajándéktippeket keresnek a világhálón (91% vs. 85%). Az „online ötletelők” kétharmada (65%), míg az „online boltkeresők” 71%-a vásárol is a neten. A 35-55 éves internetezők közül szinte mindenki (90%) egyetértett abban, hogy hasznos lenne egy olyan oldal, mely az ajándékozott személyes tulajdonságaihoz igazított ajándékötletekkel segítené az ajándékválasztást.

 

A kutatást a KutatóCentrum végezte, az Ajándékvarázsló megbízásából.