Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Mitől lehetne hatékonyabb a hazai hulladékgazdálkodás?

Mitől lehetne hatékonyabb a hazai hulladékgazdálkodás?
Szerkesztő

Beszedett díjakban az EU élmezőnyében, hulladékhasznosítási teljesítménye alapján az utolsók között van Magyarország

A csomagolási hulladékokkal kapcsolatos szabályozás a Termékdíjtörvényen keresztül a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) több Szakmai Szövetségét is érinti. A törvény 2012 januárjától hatályos módosítása állami feladattá tette a csomagolási hulladékok begyűjtésének-hasznosításának megszervezését és finanszírozását. Ezzel egyidejűleg jelentősen növelték a vállalkozások és rajtuk keresztül a fogyasztók terheit a megemelt termékdíjakkal. Ez a díjemelés ugyanakkor az MGYOSZ elnöksége szerint megteremtette a forrását egy magasabb színvonalú újrahasznosításnak. Ennek megvalósítása érdekében a szervezet javaslatokat fogalmazott meg a Kormány számára egy hatékonyabb és átláthatóbb hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására.

A MGYOSZ elnöksége a Szakmai Szövetségek szakértői által összeállított elemzés alapján áttekintette a törvénymódosítás óta eltelt időszak hulladékgazdálkodási mutatóit. Ez alapján sajnálatos módon kijelenthető, hogy bár az állami irányítószerv többször változott, mégsem teljesültek egyetlen évben sem teljeskörűen az EU irányelvekben rögzített mutatók.

Magyarország 2012 óta a beszedett díjak tekintetében az EU élmezőnyében, míg hulladékhasznosítási teljesítménye alapján sajnos az utolsók között van. Ennek elsődleges okát a MGYOSZ abban látja, hogy a fajlagos ráfordítások nagymértékben csökkentek, a termékdíjaknak csak igen kis hányada – 2016-ban kevesebb, mint 20%-a – szolgálja közvetlenül a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos hulladékhasznosítási célokat, pedig a takarékos erőforrásgazdálkodás a hosszútávon is fenntartható gazdasági fejlődés egyik kulcsa.

A MGYOSZ Elnöksége ezért javasolta a Kormánynak, hogy az alábbi intézkedések bevezetését már a 2017-es évet érintően is vizsgálja meg:

  • a gyűjtési és hasznosítási ráfordítások jelentős növelését, különösen ott, ahol a hasznosító kapacitások adottak Magyarországon

  • a hulladékhasznosítással kapcsolatos közbeszerzési rendszer felülvizsgálatát, a kiírások gyorsítását, a versenysemlegesség biztosítását és az ellenőrzést nehezítő engedmények eltörlését

  • az érintett Szakmai Szervezetek bevonását a hulladékgazdálkodási tervek készítésébe és a teljesítés ellenőrzésébe

 


 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1902-ben alakult. A versenyszféra több mint 60%-át képviseli mind a befektetett tőke, mind a forgalom és a munkavállalók számát tekintve. 6000 közép- és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 megyei-regionális szövetséget tömörít. Az MGYOSZ 2004 óta tagja az 1958-ban alakult BUSINESSEUROPE-nak.

Európai szinten a BUSINESSEUROPE a növekedés és versenyképesség vezető szószólója. A kontinens vállalatainak képviseltében aktív szerepet játszik minden olyan területen, amely működésüket a legközvetlenebbül befolyásolja. 35 olyan európai ország vállalkozásainak nevében emel szót, melyeknek nemzeti ipar- és munkaadói szövetségei alkotják közvetlen tagságát.