Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Az MTA Nyelvtudományi Intézete bemutatta A magyar nyelv nagyszótárának VI. kötetét

Az MTA Nyelvtudományi Intézete bemutatta A magyar nyelv nagyszótárának VI. kötetét Az MTA Nyelvtudományi Intézete bemutatta A magyar nyelv nagyszótárának VI. kötetét
  • 2017. 02. 02.

A magyar nyelv nagyszótára nyelvtudományunk legnagyobb szótári projektje, amely 230 év történelmi, társadalmi változásainak nyelvi lenyomatát mutatja be több mint 20 kötetben. Az MTA Nyelvtudományi Intézet Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének jelenlétében mutatta be a sorozat VI. tagját.

 

A több mint húsz kötetesre tervezett mű három különböző szöveggyűjteményt egyesítő ún. korpusz alapján (Magyar történeti szövegtár, a 19. század végétől gyűjtött 5-6 milliós archivális cédulaanyag, a több százmillió szavas CD-s szöveggyűjtemény) kb. százezer szócikkben mutatja be a szépirodalom, a köznyelv és a tudományos nyelvhasználat szókészlete mellett az archaikussá vált szavakat csakúgy, mint a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, valamint a szleng szókincsét.

 

E történeti jellegű értelmező szótárnak az elsődleges célja a szavak jelentéstartalmának bemutatása, a jelentések közötti kapcsolatok ábrázolása. Ezeket a jelentéseket a korpuszból kiválogatott példamondatokkal illusztrálja.

 

A Nagyszótár első terveit még 1831-ben hagyta jóvá a Magyar Tudós Társaság, és ugyan a tényleges szótárírói munka csak a 21. század legelején kezdődött el, 2006 óta ez már a VI. kötet, amelyet kiad az Akadémia Nyelvtudományi Intézete. A teljes sorozat mintegy 110 000 címszó kidolgozására vállalkozik, ami azt jelenti, hogy kötetenként több ezer különböző típusú (önálló, bokrosított és utaló) szócikket tartalmaz. A szótár tudatos törekvése, hogy az 1772-2010-ig terjedő időszak írott nyelvi megnyilvánulásait minél teljesebben és minél szélesebb spektrumban feltérképezze.

 

A VI. kötet a diától az ekvivalens szóig szedi csokorba az elmúlt 240 év szókészletének elemeit. 2107 szócikkben 2078 önálló, illetve 360 alcímszót, továbbá 87 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 7091 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 26397 példamondat gazdagítja.

 

Újdonság: webes elérhetőség

 

A Nagyszótár eddigi köteteinek tartalma mostantól elérhető webes formában is, ennek felületén böngészésre és közvetlen keresésre is lehetőség van. Mivel a szótár különböző adatbázisai egységes formátumúak, ezek összekötésével az online változatban lehetőség van a szövegtári példamondatok bővebb szövegkörnyezetének megtekintésére, és a példák mellett forrásaik bibliográfiai adatai is közvetlenül megtalálhatók. „Nagy öröm számunkra, hogy ilyen gyorsan bővül a szótári sorozatunk. Azzal pedig, hogy az új kötetek már elektronikusan is hozzáférhetőek, nyitunk a fiatalabb generációk felé is, akik elsősorban online forrásokból tájékozódnak. Reméljük, így ők is nagyobb kedvvel búvárkodnak majd A magyar nyelv nagyszótárában” - mondja Ittzés Nóra főszerkesztő.

 

A VI. kötetet február 1-én, szerdán 15 órakor az MTA Nyelvtudományi Intézetében mutatta be Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Ittzés Nóra, a Nagyszótár főszerkesztője, Merényi Csaba, a szótár informatikai munkatársa, valamint Péterfy Gergely író, aki a kiadvány kulturális jelentőségéről beszélt.

 

Egy kis játék az olvasóknak! Vajon tudják, mi a csárdás eredeti jelentése? Esetleg a cuclié? Teszteljék ők is a tudásukat!

 

Önök szerint mik az alábbi szavak eredeti jelentései?

 

 

1) ágál

2) bakfitty

3) cucli

4) csárdás

5) delej

 

….és most lássuk a megfejtést!

 

 

1) vmilyen ügyben ügyvédként közreműködik, illetve ügyvédi tevékenységet folytat

2) bukfenc, illetve szaltó

3) cukros tejbe vagy vízbe áztatott, esetleg előre megrágott kenyér- v. kalácsdarabka, amelyet (ruhába tekerve) a csecsemő szájába adnak

4) a csárda tulajdonosa vagy az ott dolgozó kocsmáros

5) mágneses térrel rendelkező, bizonyos fémeket magához vonzó, mágneses anyag

 

Mennyit sikerült? J