Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Logopédia Európai Napja

Logopédia Európai Napja
  • 2017. 03. 03.

2017. március 6.
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben,
Budapest minden kerületében.
 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat az idén hetedik alkalommal rendezi meg a Logopédia Európai Napját. E nap alkalmából a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai felhívják a figyelmet a nyelvi és kommunikációs zavarok sokféleségére, azok lehetséges következményeire, a megelőzés, a fejlesztés, a verbális kommunikáció fontosságára. A logopédiai ellátást nyújtó intézményeinkben megmutatjuk a szakszolgálati ellátás lehetőségeit. Beszédszűréssel, tanácsadással, nyílt foglakozással, különböző szakmai programokkal várjuk az érdeklődőket, az ellátásban részesülő gyermekeket, szüleiket, pedagógusokat.
Az idei évben a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Kiemelten fontosnak tartjuk: a szakszolgálati logopédiai ellátásban a nyelvfejlődési elmaradások korai logopédiai szűrésének bevezetését, a nyelvi elmaradások korai felismerését és a logopédiai terápia mielőbbi megkezdését.
A nyelvfejlődési zavarral az óvodáskorúak 7-10 %-a küzd.
A nyelvfejlődési zavar a szókincset, a mondatalkotást, a beszédértést, végső fokon a teljes kommunikációs folyamatot különböző mértékben érintheti, így – lévén a nyelv a gondolkodás és tanulás közvetítő közege – az óvodai, majd az iskolai pályafutás során jelentős beilleszkedési, tanulási hátrányt jelent az érintett gyermek számára. E zavar nem azonos a beszédhangok ejtésének hibáival, melyek önmagukban elhanyagolható mértékben játszanak szerepet a gyerekek tanulási, társadalmi sikerességében. A nyelvfejlődési késés már hároméves korban, az óvodába lépéskor felismerhető.
Most először a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2016 őszén induló program keretében a kötelező óvodáztatással összhangban, az óvodába lépő hároméves gyerekek beszéd- és nyelvi fejlettségét szűri. A nyelvfejlődési késést mutató gyermekek további logopédiai vizsgálatban és kiscsoportos nyelvi fejlesztésben részesülnek.  A korai szűréssel megelőzhető a nyelvi zavar legsúlyosabb formáinak kialakulása, hiszen a kezelést nem csak az 5 éves szűrést követően, - hanem már két évvel korábban - tudjuk elkezdeni, így nyelvi hátrányaik jelentősen csökkenthetők.
A szülőket is bevontuk a mintaprogramba, mely a szülők figyelmét ráirányítja a gyermek nyelvi megfigyelésére, érzékenyíti őket a tudatos segítésre, felelősségvállalásra.
Azt várjuk a programtól, hogy 3-5 éven belül érezteti hatását, és az 5 éves korban eltérést mutató gyermekek aránya csökkenni fog, így a valóban súlyosabb beszéd- és nyelvi fejlődési zavarokat mutató gyermekekre jut majd több kezelési ideje a logopédus kollégáknak
 
A részletes program, az alábbi oldalon tekinthető meg: http://fpsz.hu/logopedia-europai-napja-2017/ 

Címkék