Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Új hagyomány született

Új hagyomány született Új hagyomány született
Szerkesztő

Hungaropharma grandEXPO:

Az első grandEXPO osztatlan sikerét követően a Hungaropharma Zrt. május 5-6. között ismét megrendezte a gyógyszerpiac valamennyi szereplője számára nyitott fórumát, a grandEXPO-t. A rendezvény célja egy olyan érdemi párbeszéd megteremtése, ahol lehetőség nyílik megvitatni a szakmát és a szektort érintő legfontosabb kérdéseket. A grandEXPO azonban túlmutat az egymással való találkozáson, hiszen számos érdekességgel, jövőbe mutató elképzeléssel, inspiráló szakmai előadással, érdekes tréninggel és színes szabadegyetemi előadással várta az érdeklődőket.

{gallery}

„Kimondhatjuk, egy olyan új hagyomány született a gyógyszer-kereskedelemben, amely alkalmat ad a piac minden résztvevőjének a találkozásra, a tapasztalatok, igények megvitatására, és az ismeretek gyarapítására.” – összegezte a rendezvény sikerét Dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója.

A programban izgalmas színfolt volt a„21 Nő az Egészségügyért” kezdeményezés által szervezett beszélgetés-sorozat, illetve az „Egészségértés, egészségtudatosság” tematikája köré épülő szakmapolitikai kerekasztal.

„Quo vadis gyógyszerészet?” – tette fel a kérdést Dr. Pozsgay Csilla az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Intézet főigazgatója előadásában. A szakember a gyógyszerészi működés változása kulcsaként az öntevékenységet, a proaktív szemléletet, és a tudatos jövőépítést – jelölte meg. „Ebben az átalakulási folyamatban az OGYÉI a XXI. század hatóságaként partner a szakmáért, az innovatív jövőért.” – mondta a főigazgató.

Bodrogi József egészségügyi közgazdász a magyar gyógyszerészet egy lehetséges vízióját vázolta, különböző tényezők alapján. Sajnos a magyar lakosság morbiditási – mortalitási adatai az Európai Unión belül a legrosszabbak, s az életmódból fakadó (dohányzás, alkoholfogyasztás és elhízás- túlsúly, mozgáshiány) előrejelzések nem sem jóval bíztatnak – hangsúlyozta a közgazdász, majd hozzátette: nincs könnyű, és gyors megoldás. Lehetséges kezelési technikaként a népegészségügyi programot emelte ki.

A magyar gyógyszerészek által megfogalmazott célokat, a gyógyszertárak előtt álló kihívásokat Dr. Brezanóczy Ferenc, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest megye területi elnöke mutatta be. A céloknál a gyógyszerészi kompetenciák erősítését, a szakmai képzésének átgondolását, a fiatal kollégák helyzetbe hozását, és a klinikai gyógyszerészet jövőjének átalakítását említette. A jövő gyógyszertárával kapcsolatban pedig elmondta: a gyógyszertárnak nemcsak logisztikai helynek kell lennie, hanem egyfajta egészségközpontnak is - olyan helynek, amely képes a gyógyszerészi szakmai tudást a betegek érdekében alkalmazni. Ennek egy kiváló formája a gyógyszerészi gondozási program.

Dr. Mike László országos tiszti-főgyógyszerész is a lakossági gyógyszerellátás új irányairól tartott előadást. „Koncepcionális újratervezésre van szükség a lakossági és a kórházi ellátásban. Ki kell vezetni az idejétmúlt elemeket, meg kell teremteni az építészeti, tárgyi és személyi feltételeket. Újra kell gondolni, illetve bővíteni a szaktevékenységeket, regionális megoldásokat kell kidolgozni. Kognitív gyógyszerészi tanácsadásra van szükség, és normakövető, hivatástudó gyógyszerészekre.”– fogalmazott a főgyógyszerész.

Az egészségértés fontosságáról Dr. Thomas Straumits, az MSD Pharma Hungary Kft. vezérigazgatója beszélt a közönségnek. „Magyarországon minden második embernek elégtelen az egészségértése.” – hivatkozott egy nemzetközi kutatás eredményeire a szakember. Azt, hogy ez mennyire komoly probléma, erősíti az a tény is, hogy: minden harmadik embernek nehézséget jelent annak eldöntése, hogy milyen szűrővizsgálatokra van szüksége; az emberek 35 %-ának nehézséget okoz egy kezelés előnyeinek vagy hátrányaink a megítélése; és az emberek 43 %-a nehezen tudja eldönteni, hogy a médiából szerzett információ megbízható-e. Az egészségértés fejlesztésében a gyógyszerészeknek kulcs-szerepük van, a magyar lakosság ugyanis évente átlagosan 12 alkalommal keresi fel az orvost, de ennél háromszor több alkalommal fordul a gyógyszerészhez. – hangsúlyozta Dr. Straumits, és megoldásként egy írországi pozitív gyakorlatot említett. A „Crystal Clear” alappillérei az érthető kommunikáció, a tudatos alkalmazottak és a megfelelő szabályzatok, eljárások.

Arra a kérdésre, hogy mi az, amit adott körülmények között a gyógyszer-nagykereskedő tenni tud – Dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója adott választ. Az alap a prémium színvonalú tevékenység, és szolgáltatáscsomag biztosítása, amelynek része többek között a lehető legszélesebb termékportfólió; a megfelelő szállítási gyakoriság; a lehető legrövidebb idő a rendelés leadása és a gyógyszertárba érkezés között; a hibamentes, illetve a lehető legkevesebb hibával történő működés. Azok a tényezők, amelyek ezt az alapot hatékonyan kiegészíthetik, az innovatív a megoldások; a gyógyszertár eredményességét növelő kezdeményezések; az egészségét megőrizni akaró beteg és gyógyszerész kapcsolatát erősítő aktivitások; a fiatal gyógyszerészek és szakmai képzések támogatása; a beszállító partnereinknek nyújtott szolgáltatások folyamatos bővítése – mondta Dr. Feller Antal. A Hungaropharma tevékenységéből minden tényezőre több sikeres példát is említett. A gyógyszertár hatékonyságát növelő kezdeményezéseknél a franchise együttműködéseket, a management ismeretek továbbadást, a daxa – szoftver bevezetését, és a grandEXPO-t emelte ki. A beteg-gyógyszerész kapcsolatát erősítő aktivitásoknál a grandEXPO mellett a kommunikációs tréningeket, a „Gyógyszerészek a Helyi Közösségekért” elnevezésű pályázatot; a Gyógyszerészek Világnapjának megünneplését, az Országos Gyógyszerésznap és az Anyák Háza kezdeményezés támogatását említette. A gyógyszerészek szakmai képzésének támogatására a Török József kör és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny ösztöndíj életre hívását; a gyógyszerész karok és a Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány támogatását, valamint a 21 Nő az egészségügyért kezdeményezést emelte ki. A beszállító partnereknek nyújtott szolgáltatásoknál az Alma franchise és Gyöngy Patikák Program együttműködési lehetőségeket; a gyógyszertár és kórházi akciók lebonyolítását-elszámolását; a call-center szolgáltatást; a termékbevezetés támogatást; a piacismeret- és tudásmegosztást hangsúlyozta. A grandEXPO ez esetben is egy hatékony eszköz.

Címkék