Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Az egészből indul a részletek felé

Az egészből indul a részletek felé Az egészből indul a részletek felé Az egészből indul a részletek felé

Stonawski Tamás festőművész

Az alkotó kimagaslóan mesteri műveit elénk táró festőművész, tanár. Mi több, zseniális költő is, akinek életútja igen csak mozgalmas, sokoldalú alkotó. 1989-ig Martfűn élt, jelenleg Mátészalka lakója. Képzőművészeti érdeklődése, mint oly sokaknál már az általános iskolában indult. 1993-ban Nyíregyházán fizika-matematika szakos tanári diplomát szerez, majd az ELTE fizika szakán 1998-ban is. 2003-ban a Nyíregyházi Főiskolán rajztanári oklevelet szerez, 2009-ben a Debreceni Egyetem matematika mesterkurzusán diplomázik. 2010-ben a Nyíregyházi Főiskola Mesterkurzusán szerez vizuális- és környezetkultúra tanári diplomát. Az ELTE-n doktorál 2016-ban, (PhD. fizika tanítása). 2013-tól a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa. Festményei itthon és külföldön neves galériák, gyűjtők tulajdonában vannak. Főleg tájképeket, csendéleteket fest, ezen kívül aktokat, portrékat, de geometriai formákkal is kísérletezik. Művein jórészt a szatmári táj érintetlenségét igyekszik láttatni. Neve Mátészalka kulturális életében már ismerősen cseng. Alkotói módszere igen különleges. Ösztönszerűen az egészből indul a részletek felé. Számos egyéni és kollektív kiállítás résztvevője. Sajátságos fénymisztikájával, tájszemléletével, atmoszférikus tájábrázolása, valamint a plein air-festészethez közelálló alkotásaival valójában realista igénnyel a látottakat ábrázolja, követve a természet fényviszonyainak hatását. Munkáiban az impresszió megragadása a cél. Alkotásainak további jellemzői, hogy a fény, a levegő, a színek telítettségének, a visszatükröződő színek optikai problémáit is tanulmányozza. Szobrászi és festői felületkezeléssel dolgozik, így bravúros fény-árnyék hatásokat kölcsönöz műveinek. A realizmus a valóság torzításmentes megragadására törekszik, nem annak esetleges visszaadására, hanem művészi visszatükrözésére. Részletszépségek iránti fogékonysága egyedülálló. Művei újra képes feltámasztani bennünk az elbűvölés világlátását, ami által visszatalálhatunk a természet egységéhez. A formaeredethez való eljutás vágya irányítja, mely egyben Istenhez való állandó közeledés, így minden festménye a létezés magasabb szintjére való törekvés, egyben az anyag és szellem szétválaszthatatlan egysége is. A művész munkáit látva az „argumentum ad hominem”, a személyes érvek helyett mindenekelőtt az „argumentum ad oculos”, vagyis a szemmel látható, a nyilvánvaló bizonyítékokra lehet rámutatni. A művészek számára egyedüli cél, hogy lelkük rezdüléseinek hullámhosszát úgy hangolják alkotásaikba, hogy az rezonáljon a befogadók lelkiállapotával. Művei jelenleg az Unio Gallery Kamaratermében 2018 októberéig láthatók. Az alkotások előtt állva egyszer csak bekövetkezik a csoda, amely az ember adománya: az alkotó lelkének sugárzása utat talál a néző lelkéhez.